Dr Cagliostros antagonister. Del I.

Vänner och fiender

Den som utforskar dolda världar på jakt efter ockulta hemligheter och förbjudna sanningar kommer att göra många märkliga bekantskaper längs vägen. Dr. Cagliostros Kuriosakabinett har genom åren skaffat sig många mäktiga vänner, men även farliga fiender.

 

I en serie artiklar kommer vi att berätta om några av de antagonister som Dr Cagliostros kuriosakabinett har kämpat emot genom åren. Några av dem utgör ett direkt hot mot mänskligheten, andra är endast konkurrenter. Vissa av dem har vi till och med samarbetat med under längre eller kortare perioder. Den sammantagna bilden av relationen till dessa varelser och organisationer gör dock att de inte hamnar på listan över våra nära vänner.

 

Tack vare vår stora erfarenhet och vårt omfattande bibliotek och arkiv, har vi möjligheten att presentera en unik och sanningsenlig bild av sådant som annars ofta avfärdas som myter eller förvrängs av skickligt konstruerade lögner.

 

Mycket av det vi ämnar avslöja kommer att försämra våra relationer med flera individer och sammanslutningar, och kanske till och med utsätta oss själva för fara. Det är emellertid vår uppgift att skingra dimmorna kring de mäktiga krafter som hotar i skuggorna, hjälpa er att se sanningen bakom lögnerna och att undgå alla de fällor och bakhåll som lurar utanför den lilla världens gränser…

Del 1

Assassinerna

Under slutet av tusentalet grundar missionären och predikanten Hassan-i Sabbah en ny, märklig sekt som samlar snabbt anhängare i Persien och Egypten. Sekten förklaras genast kättersk av alla Islams ledare men den fortsätter att växa i hemlighet. År 1090 intar Hassan-i Sabbah den avlägsna bergs fästningen Alamut i nordvästra Persien. Han grundar där den fruktade lönnmördarsekt som kommer att bli känd som Assassinerna.

Hassan-i Sabbahs makt stärks snabbt i det politiska kaos som uppstår i korstågens kölvatten. Assassinernas attentat drabbar både Shiiter, Sunni och Franker. Hassan-i Sabbah är helt ointresserad av alla de grupperingar som slåss om det heliga landet. Han, Den gamle på berget, har en egen plan…

 

Assassinerna blir, genom att använda lönnmord som politiskt vapen, en oerhört inflytelserik organisation. Assassinerna utför sina attentat på ett sådant sätt att de får maximal politisk effekt. Deras vältränade lönnmördare slår alltid till på offentliga platser, där dådet får stor publik. Mördarna låter sig dessutom alltid bli dödade i samband med attacken. Denna strategi sätter skräck i hela arabvärlden. Saladin själv låter tillverka en tron i form av en bur på höga ben för att undgå assassinernas attacker.

 

Assassinernas uttalade syfte är att utplåna den sanna trons fiender. Eftersom dessa fiender är alla utom assassinernas egna medlemmar, utkämpar de ett konstant krig mot resten av välden. Deras få allierade är de som för tillfället kan hjälpa asssassinerna att nå sina mål och stärka deras makt.

Assassinernas rikedom växer och i Alamut samlar Den Gamle på berget världens främsta bibliotek. Assassinernas kunskap i mysticism, religion, magi, alkemi och astronomi är än idag oöverträffad. De samlar även enorma kunskaper inom läkekonst, toxikologi, arkitektur och mekanik och under Ordens storhets tid i Alamut skapar man många märkliga och fasanfulla ting.

 

Vid Mongolernas invasion 1256 förstörs assassinernas fästning i Alamut och 1271 avslöjas den Syriska grenen av Assassin Ordens planer på att mörda den Egyptiske Sultanen Baybars. Sultanen krossar återstoden av orden och assassinerns storhets tid i arabvärlden är över. Många av assasssinerna tvingas ta tjänst som lönnmördare hos Sultanen, men flera ledande assassiner flyr till Europa där de enligt flera källor får beskydd av Tempelriddarna, med vilka de tidigare haft mycket affärer. Då Tempelriddarorden splittras 1309 förlorar assassinerna för en stund fotfästet men återuppstår snart igen som ett nätverk av celler inom en mängd Europeiska organisationer och hemliga sällskap.

Automaton skorpion i brons av assassinskt ursprung. 1800-tal. Ur Dr Cagliostros samling. Automaton skorpion i brons av assassinskt ursprung. 1800-tal. Ur Dr Cagliostros samling.

Med tiden kommer assassinerna att skiljas allt mer från sitt arabiska ursprung. Deras tidigare fanatiska missionerande islamism byts långsamt mot initiatorisk orientalisk mysticism. De kända medlemmarna under 18 och 1900-talet har mycket sällan arabiskt ursprung.

 

Även om det går att ana assassinsk inblandning i många politiska mord i Europa under 15, 16 och 1700-talet är det mycket svårt att med säkerhet säga något om organisationens aktiviteter. Det är inte förrän 1834 det första verkliga beviset för assassinernas existens upptäcks av franska agenter i Hebron.

 

Organisation.

Assassin Orden är en strikt hierarkisk organisation. Medlemmarna av lägsta graden kallas fidai, eller hängiven. De är dessa som utför Ordens mord och attentat. Ovanför dem finns lasiq, lekbroder och rafiq, följeslagare samt da’i, lärare. Orden leds av Den Gamle på berget och Ordens visaste da’i. Denna grupp kallas ofta för Berget och anses vara assassinernas religiösa, ideologiska och strategiska ledning. Det flesta som är insatta i ämnet menar att Berget sedan lång tid tillbaka finns på en okänd plats i östra Europa eller nordvästra Asien. Det finns även goda argument för att Berget finns eller har funnits i norra Afrika.

Assassinerna har infiltrerat många mäktiga sällskap och inflytelserika organisationer. Flera assassinska celler existerar t.ex. inom både FN och Frimurar Orden. Assasinerna har även med stor framgång både infiltrerat och samarbetat med The Order of the Green Dragon och Jesuiterna. Infiltratörerna arbetar i enskilda celler, men kan samordnas och ledas från Berget.

 

Assasinerna finasierar sitt arbete och stärker sin makt genom att ta uppdrag åt andra makthavare, stater och organisationer. Vi vet med säkerhet att assassiner var inblandade i affärerna mellan Greve Axel Wrede-Sparre och den märkliga Ismalitiska sekt som hjälpte Carl XII att fly från Bender. Det finns även mycket som pekar på att det var assassinska agenter som på uppdrag av The Order of the Green Dragon utförde mordet på Ivar Kreuger i Paris 1932.

 

Assassinerna är även skickliga på att inspirera andra att begå mord och terrorism i tron att de slåss för helt andra mål än de assassinska. För assassinerna är det numer helt oviktigt att vinna offentlig politisk makt, deras operationer döljs därför av andra organisationers syften.

 

För att kunna fortsätta arbeta i det dolda sprider Berget ständigt skickligt planterade rykten där sanningar blandats med lögner. På detta sätt fortsätter Assassinernas existens att avfärdas som en myt av de som skulle kunna tillfoga organisationen skada.

 

 

Hebron breven och den Assasinsska planen.

Under det slutet av det palestisk-arabiska upproret 1834 beslagtas ett märkligt dokument från en påstådd assassinsk kurir i Hebron. Dokumentet är en avskrift av 24 brev som påstås beskriva den assassinska planen för att omkullkasta västvärldens världsherravälde. Dokumentet förs till Kairo där det översätts av franska agenter. Originalet transporteras därefter enligt vissa uppgifter till Konstantinopel, där det senare försvinner. Troligen stjäls det av Ochranan, den ryska Tsarens hemliga polis. 

Maurice Joly 1870 Maurice Joly 1870

Den franska översättningen hamnar på märkliga vägar hos juristen Maurice Joly som baserar sin satiriska bok The Dialogue in Hell Between Machiavelli and Montesquieu på det assasinska dokumentet. Jolys bok, och den franska original översättningen, beslagtas av Napoleons hemliga polis. Jolys text återfinns, men ursprungstexten är än idag försvunnen.

 

Tsaren använder det assasinska dokumentet till att förfalska den antisemitiska texten Sion vises protokoll som publiceras i Ryssland 1903. Trots att original texten gått förlorad kan vi, genom att jämföra Jolys text med det förvanskade Sion vises protokoll, återskapa den assassinaska planen för att omkullkasta världsordningen.

 

Vi kan omöjligt säga om planen fortfarande är i bruk, eller om dokumentet från första början tilläts falla i våra händer för att avleda vår uppmärksamhet från en annan, ännu större och fasansfullare plan.

 

O. Hejll, Intendent.

Källor:

 

Notice historique sur les Ismaëliens. Mr. Quatremére, Fundgruben des Orients IV, Wien 1814.

 

Memoir on the Assassins and the Etymology of their Name ( Mémoire sur la dynastie des Assassins), föreläsning vid Académie des inscriptions et belles lettres, Franska institutet. Baron Silvestre de Sacy. Paris 1809.

 

Sur le paradis du vieux de la montagne.  Baron Joseph von Hammer-Purgstall, Fundgruben des Orients III, Wien 1813.

 

Mémoire sur les trois plus fameuses sectes du muselmanisme. M. Rosseau, Paris 1818

 

The Hebron letters. Secret doctrines of the Order of Assassins. Henry Baker Tristram, London 1892.

 

Histoire et Religion des Nosaires. Rene Dussaud. Paris, 1900.

 

Resor i Europa och Österländerne vol I, J. Berggren, Stockholm, 1826.

 

On the mysteries of the Egyptians, Chaldereans and Assyrians. Iambicus, London 1821.

Kommentera gärna inlägget: